Det gylne sopelime

Vi har satt i gang en rydde- og ordenskonkurranse hvor alle klassene er med. Det er årets grønt flagg-aksjon.

Grønt flagg-aksjon på Greverud skole

det_gylne_sopelime-logo.jpg

Klassene må vise at de kan holde orden i garderoben sin. Skoene skal stå på geledd, jakkene henge pent på knaggen og reservetøy og sko skal ligge på hyllen eller henge på skostativet, omtrent som bildene under.

Sånn skal det se ut!

  • da ligger ikke tøy og sko i veien hvis elevene raskt må forlate klasserommet
  • det blir enklere for renholder å gjøre rent
  • det ser mye hyggeligere ut 

Elevene er flinke til å rydde når det er en konkurranse på gang.Ryddige ganger er bra for sikkerheten på skolen.

Med jevne og ujevne mellomrom kåres det en vinnerklasse som får napp i «Det gylne sopelime».  Det er et vandresopelime og det er om å gjøre og få flere napp i limet.  Den perioden klassen har nappet vil sopelimet henge i klasserommet. De vil også få et diplom som de kan henge opp.

Det nytter!

Etter de to første ukene har vi sett at elevene har blitt kjempeflinke.  Under ser dere bilde fra Greverudhallen da 3B var inne og hadde gym denne uken. Her har de stilt opp skoene sine selv, uten innblanding fra lærer!

3B er superflinke til å holde det ryddig!

Disse klassene har fått napp i limet

uke 44: av 7 klasser med full pott trakk vi ut 1D som vinnerklasse
uke 45: av 3 klasser med full pott trakk vi ut 2A som vinnerklasse