Gratis kurs for foreldre

Å oppdra barn kan være utfordrende. Hvordan møte barns protest og få til et positivt samspill?

TIBIR(Tidlig innsats for barn i risiko) PMTO (Parent Management Training - Oregon)

Tiltak som kan fremme trivsel og samarbeid i familien.                                                             

Gratis kurs for foreldre som har barn i alderen 3-12 år.

Opplever du ditt barn som sint, urolig, krevende, vanskelig å oppdra?

Mange foreldre opplever i perioder at barna er krevende, at det blir vanskelig å ha det hyggelig som familie, at hverdagen blir strevsom og at mye tid brukes til krangling. Som konsekvens av dette kan man som foreldre føle seg usikre og maktesløse.

Oppegård kommune tilbyr nå gratis foreldrekurs for foreldre som har barn i alderen 3-12 år. Kurset går over tolv ganger og bygger på prinsippene i metoden PMTO (Parent Management Training – Oregon).

Kurset vil gjennomgå ulike foreldreverktøy som har vist seg nyttige og effektive overfor barn som er vanskelige å oppdra. Kurset er praktisk rettet og vil fokusere på hvordan få til et godt samarbeid med barnet og hvordan lære barnet nye ferdigheter, samt trening i å fremme god oppførsel og stoppe dårlig oppførsel hos barn.

Kurset starter tirsdag 22.september kl. 14.00 – 16.30, vi møtes 12 tirsdager (ikke i høstferien) på Tårnåsen aktivitetssenter.

For nærmere informasjon eller påmelding:

Linne Marie Helgesen, tlf: 45419346
 Linne.Marie.Helgesen@Oppegard.kommune.no

Ingfrid Samset Lorentsen, tlf: 93238452 eller 66819245,
Ingfrid.Samset.Lorentsen@Oppegard.kommune.no