Byggearbeider ved Odlo fra 23.juni

I løpet av 2015 og 2016 skal Odlo fabrikker bygges om til leiligheter. Dette medfører en del tungtrafikk på Skiveien og i innkjøringen som Greverud skole og Odlo bruker sammen.

Til deg som har barn på Greverud SFO i skoleferien 2015

I løpet av 2015 og 2016 skal Odlo fabrikker bygges om til leiligheter. Dette medfører en del tungtrafikk på Skiveien og i innkjøringen som Greverud skole og Odlo bruker sammen. FAU-leder og undertegnede inspektør har hatt og vil fortsette å ha jevnlige møter med entrepenør Hersleth for å sikre at elevene på Greverud skole opplever at skoleveien er trygg å bruke i anleggsperioden.

Fra og med 23.juni og frem til fellesferien vil innkjøringen til Greverud skole og Odlo bli lagt om. Det vil bli anlagt en ny, midlertidig gangvei og anleggsområdet vil bli sperret av med anleggsgjerder. En gravemaskin vil da,, inne på det avsperrede område, etablere en ny innkjøring. Området skal være lukket til enhver tid, og 1 – 2 lastebiler vil sørge for inn- og utkjøring av masse. Denne anleggsplassen vil være trygg å passere i anleggsperioden. For spesielt interesserte – se vedlagt skisseJ

Sommerens SFO kommer til å være i 1.klassebygget Almen. Vi vil derfor oppfordre alle foreldre som leverer barn til SFO i sommer å gjøre dette via Durendalsveien.

Med vennlig hilsen                                                                                       

Eivind Aas Bergsjø                                                                                        Hans Aamot

Undervisningsinspektør 1.-3.trinn                                                          FAU-leder Greverud skole

Greverud skole   Tlf: 66 81 31 02