Velkommen til skolestart 2017

2. - 7. trinn starter på skolen kl.09.00 første skoledag. Lærerne møter elevene ute i skolegården. 1. trinn møter sammen med sine foreldre i skolegården ved flaggstangen kl.10.00 for opprop.

Tid: 21. august 2017 , kl 09:00 - 10:00
Sted: Greverud skole - skolegården
Om arrangementet:

Plandager før skolestart

Det er plandager onsdag 16., torsdag 17. og fredag 18. august.  
SFO har plandager kun torsdag og fredag.

SFO i august

SFO er åpen fra mandag 31. juli til onsdag 16. august for barn påmeldt ferietilbudet.

SFO første skoledag

SFO er åpen som vanlig mandag 21. august for elever på 2. - 4. trinn. Det vil si morgenåpning frem til skolestart kl. 09.00 og etter skoletid.
For 1. trinn er det kun SFO etter skoletid første skoledag, men det er sjelden at elever fra 1. trinn benytter tilbudet.