Årsmøte FAU 2017

På vegne av FAU Greverud skole inviterer vi til årsmøtet 2016/2017.

Tid: 01. november 2017 , kl 18:00 - 20:00
Sted: Personalrommet, Greverud skole
Om arrangementet:


Inviterte:  Alle foreldre/foresatte ved Greverud skole. Både avtrådt FAU-representant og ny representant fra klassene skal møte.

NB! Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være innlevert til FAU Greverud innen 26. oktober 2017 (kontakt: hebmortensen@gmail.com)
 

Saksliste:

 1. Konstituering
  1. Godkjenning av innkalling
  2. Valg av møteleder
  3. Valg av sekretær
  4. Valg av protokollunderskrivere
    
 2. Årsmelding for 2016/2017
   
 3. Regnskap for 2016/2017
  1. Regnskap og balanse for 2016/2017
  2. Revisorberetning
     
 4. Innkomne saker
   
 5. Valg

Leder, kasserer og info/webansvarlig er på valg. Kandidater vil bli lagt fram på årsmøtet.

 1. Leder
 2. Kasserer
 3. Info/webansvarlig

 

 1. Eventuelt


NB! Årsmøtet etterfølges av første møte i FAU Greverud 2017/2018 (egen innkalling)