TL-avslutning

Trivselslederne skal ha sin årlige sommeravslutning som takk for god innsats.

Tid: 09. juni 2017 , kl 09:30 - 11:00
Sted: Greverud skole
Om arrangementet: