Julemarkering

Vi markerer julen ved å invitere elevene i kirken eller på en alternativ markering på skolen.

Tid: 21. desember 2016 , kl 10:00 - 12:00
Sted: Greverud kirke og Greverud skole
Om arrangementet:

Alle elever møter på skolen til vanlig tid.

I løpet av dagen vil alle klassene ha en økt med tradisjonell julegudstjeneste i Greverud kirke eller en alternativ markering på Greverud skole, jmf Opplæringslovens § 1-Elevene må melde seg på ett av alternativene.

 

Alternativ A:  Tradisjonell julegudstjeneste
i Greverud kirke.
Her vil det være lystenning, sang, lesing av juleevangeliet og preken. Elever fra 5.trinn synger i kor og deltar.

Alternativ B:  Julemarkering på Greverud skole med lystenning, sang, høytlesing og samtaler om tradisjoner fra ulike livssyn og religioner.