Informasjonsmøte for høstens skolestartere

22. mai er det informasjonsmøte for foreldrene til barna som skal begynne på Greverud skole høsten 2017. Møtet er todelt. Først en informasjonsdel felles i skolens aula, så klassevis.

Tid: 22. mai 2017 , kl 18:00 - 20:00
Sted: Greverud skole
Om arrangementet:

Mandag 22. mai

Kl. 18.00 - 18.45

Felles informasjonsmøte i skolens aula i Furua. Generell informasjon om skolen og skolefritidsordningen, informasjon om skolehelsetjenesten og foreldrerådet (FAU), presentasjon av SFO-basene, klassene og lærerne på trinnet.

Kl. 18.45 - 20.00

Gruppevis informasjon i klasserommene med kontaktlærer. Informasjon om blant annet skolehverdagen og valg av foreldrekontakter.