Årsmøte i foreldreutvalget

Alle foreldre ved Greverud skole er invitert til årsmøtet.

Tid: 20. oktober 2016 , kl 19:00 - 21:00
Sted: Personalrommet på Greverud skole
Om arrangementet:

NB! Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må være innlevert til FAU Greverud, innen 7. oktober 2016.

Saksliste:

1. Konstituering

a. Godkjenning av innkalling
b. Valg av møteleder
c. Valg av sekretær
d. Valg av protokollunderskrivere

2. Årsmelding for 2015/2016

3. Regnskap for 2015/2016

a. Regnskap og balanse for 2015/2016
b. Revisorberetning
4. Innkomne saker

5. Valg

Nestleder og sekretær er på valg. Valgkomiteen vil legge fram kandidater på årsmøtet.
a. Nestleder
b. Sekretær
c. Representant til OKFU (Oppegård kommunale foreldreutvalg)
d. Representant til SU (Skolens samarbeidsutvalg)

6. Eventuelt

NB! Årsmøtet etterfølges av 1. styremøte i FAU Greverud 2016/2017 (egen innkalling)