Vikingliv i Oppegård

Alle sjetteklassinger er en hel dag i vikingleiren som settes opp på Nylenna, Østre Greverud. Dagen starter med en vandring fra Østre Greverud gård. Vandringen er lagt opp som en tidsreise tilbake til vikingtida med poster underveis. Vel framme venter løksuppe og vikingbrød, vikingvandring, fortelling fra norrøn mytologi, felles sang og dans, diverse felles vikingleker/konkurranser og håndverksaktiviteter.

Tid: 09. juni 2016 , kl 08:30 - 14:00
Sted: Nylenna
Om arrangementet:

Se mer info om opplegget her; Ksys.no