Mørkeaksjon 16. november

FAU arrangerer mørkedemonstrasjon for elever på 2. og 5. trinn.

Tid: 16. november 2015 , kl 18:00 - 20:30
Sted: Skolegården Greverud skole
Om arrangementet:

Selve demonstrasjonen begynner på ulike tidspunkt for hver klasse. Tidspunktet er angitt nedenfor.  Møt opp ved Furua (aulabygget) ca 15 minutter før.

Kl 18.00     2 A

Kl 18.20     2 B

Kl 18.40     2 C

Kl 19.00     2 D

Kl 19.20     5 A

Kl 19.40     5 B

Kl 20.00     5 C

Mvh

for FAU
Rolf M. Jahren