Fremdriftsplan for arbeidene

  • 5.–26. april: ved perrongen på Myrvoll stasjon
  • 5.–26. april: ved innfartsparkeringen på Myrvoll stasjon
  • 23.–26. april: området rundt kiosken på Myrvoll stasjon og cirka 80 meter nordover langs gangveien
  • 26. april – uke 24: gangveien sørover fra Skiveien 124–164.

På strekningene der gangveien blir gravd opp, blir den flyttet ut i Skiveien i gangtunnel. Biltrafikken blir lysregulert forbi.

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med oss hvis du lurer på noe.

Oppegård kommune
Rådgiver UTE Martina Doble
Telefon: 66 81 51 16 / 901 53 934
E-post: Martina Doble

Entreprenør Isachsen AS
Driftsleder Espen Karlsen
Telefon: 979 94 051
Anleggsleder Jørn Åkenes
E-post: jorn.aakenes@isachsenas.no