Elever og foreldre skal ikke betale for undervisningsmateriell eller aktiviteter som inngår i grunnskoleopplæringen.  

Utenom skoletiden

Når aktivitetene er ledd i grunnskoleopplæringen, skal elevene heller ikke betale egenandel for aktiviteter utenom ordinær skoletid. 

Transport

Kommunen skal betale nødvendig transport i skoletiden. Dette gjelder transport til svømmehall, bibliotek, ekskusjoner og lignende.

Du finner mer informasjon om gratisprinsippet på nettsidene til Utdanningsdirektoratet