Frem til 31. desember tilbyr Akershus fylkeskommune i samarbeid med Energiportalen, Energibygg og Oppegård kommune gratis og uforpliktende ENØK-rådgivning til innbyggere som eier en bolig.

Dette omfatter blant annet

 • energianalyse av din bolig på nett
 • energirådgivning på telefon og e-post
 • hjemmebesøk av energirådgiver (begrenset tilbud)
 • informasjonsmøte om smarte energitiltak

Målet er å spre kunnskap og øke bevissthet

– Tilbudet er en del av fylkeskommunens arbeid med klima og miljø. Det skal bidra til å bygge kunnskap og gjøre det enklere for innbyggere å ta miljøvennlige valg, sier miljørådgiver i Oppegård kommune Christina Blumentrath.

Du kan blant annet få råd om disse energitiltakene:

 • etterisolere vegger og tak
 • bytte vinduer og dører
 • installere varmepumpe
 • fjerne oljefyr
 • solceller
 • alternative energikilder
 • støtteordninger fra Enova

Energianalyse på nett

Søk opp boligen din på nettsidene til Energiportalen:
Energiportalen

Her kan du få en objektiv, nettbasert energianalyse av boligen din. Du får veiledning om hvordan du bruker portalen.

Vil du ha besøk av energirådgiver hjemme?

Dette er et begrenset tilbud. Boliger med store rehabiliteringsbehov vil bli prioritert. Ta kontakt på telefon 466 26 000 for å avtale tid.

Har du spørsmål om kampanjen?

Ta kontakt med Energiportalen på ukedager fra klokken 09 til 15:
Telefon: 466 26 000
E-post: post@energiportalen.no

Energiportalen har også en kalenderfunksjon hvor du selv kan finne et tidspunkt som passer:
Kalender

Du finner mer informasjon og en oversikt over informasjonsmøter høsten 2019 på kampanjens nettsider:
Klimasmart

Sjekk også Facebook-siden. Der publiserer vi korte energitipsfilmer og konkurranser:
Klimasmart på Facebook

Energirådgivningstjenestene er levert av Energiportalen AS og Energibygg AS. Kampanjen er finansiert av Akershus fylkeskommune.