Det er kanskje fortsatt litt kaldt i vannet (ca. 14 grader), men prøvene viser i hvert fall god badevannskvalitet. Kommunen tar prøver hver fjortende dag i begynnelsen av sesongen. Her kan du følge med på:

Badevannskvaliteten i Tussetjern

Badevannskvaliteten langs Bunnefjorden finner du på nettsidene til:

Oslo kommune 

Har du spørsmål om vannkvalitet, kontakt UTE, tlf. 66 81 90 90 eller på e-post til virksomhet UTE.