Ordfører Ildri Eidem Løvaas er glad for at det endelig er fattet et vedtak, og at saken nå kan avsluttes.
Mer fra saken kan du lese under Organisasjon/Prosjekter.