Bilde: Berit Kragebøl er virksomhetsleder i Kapellveien barnehage (tv). Marit Egeberg er spesialpedagog i Oppegård kommune. Sammen har de utviklet prosjektet Språkløft. (foto: Jan Walbeck, tekst Frøydis Osa)

– Alle barn bør snakke godt norsk før de starter på skolen, forteller virksomhetsleder i Kapellveien barnehage, Berit Kragebøl. Det er viktig både for å kunne følge undervisningen og for å mestre det sosiale samspillet, sier hun.

Før prosjektet startet, ble flere av barna fulgt opp av PP-tjenesten. Disse barna hadde egne utviklingsplaner og materiell i sine timer. Ansatte med ansvar for disse timene ble observert, filmet og veiledet individuelt. Anerkjennende kommunikasjon innebærer å bekrefte den andres følelser og opplevelser.

Ingen motsetning mellom lek og læring

For at barn skal utvikle seg språklig, må de oppleve trygghet og bli sett og hørt av de voksne. I Kapellveien barnehage bruker de ansatte språklek i utallige former. Fire dager i uken jobber de med spennende språkverktøy for små grupper i hverdagslige aktiviteter.

– Alle ansatte i barnehagen er involvert i Språkløft, sier Kragebøl. Hun forteller videre at kurs i tegn til tale og annet faglig påfyll gir lyst og motivasjon til å fortsette arbeidet.

Prosjektlederne sørger for stram regi og detaljerte planer for hvert semester.

Språklige og sosiale sprang

Barna har utviklet seg språklig siden prosjektet startet. Nå bruker de tegn til tale seg imellom. Barnehagen har etablert faste rutiner som har gjort språkarbeidet til en del av hverdagen og leken i barnehagen. De ansatte har fått høyere kompetanse og er veldig motiverte.

Etterspurt rapport

Marit Egeberg, spesialpedagog i Oppegård kommune forteller at de har fått mange henvendelser fra andre barnehager, logopeder, spesial pedagoger og andre kommuner rundt om i Norge etter en artikkel i 2016 om prosjektet i Stadped Magasinet, et magasin om inkluderende opplæring i spesialpedagogiske tjenester for kommuner og fylkeskommuner.

Målet er å bli språkbarnehage

Kapellveien barnehage får øremerkede midler fra Oppegård kommune til innkjøp av språkmateriell.

Ta kontakt på e-post med Berit Kragebøl hvis du vil lese rapporten eller høre mer om prosjektet.