Nå kan alle innbyggere i Oppegård og Ski komme med sine innspill og meninger.

Kommuneplanen inneholder en samfunnsdel med mål og strategier for kommunen som lokalsamfunn, tjenesteyter og organisasjon. Arealdelen av kommuneplanen legger til rette for utvikling av eiendommer og avsetter areal til landbruks-, natur- og friluftsformål. Arealdelen med plankart og planbestemmelser er juridisk bindende.

Gjelder begge kommunene

Ski: Du kan lese høringsdokumentene på nettsiden til Ski kommune. Du kan også se planforslaget i resepsjonen på Ski rådhus og biblioteket på Ski storsenter.

Høringsperioden til 1. februar 2019.

Oppegård: Du kan lese høringsdokumentene på nettsiden til Oppegård kommune. Du kan også se planforslaget i resepsjonen på rådhuset og i biblioteket i Kolben.

Høringsperioden varer fram til 31. januar 2019.

Her ser du utkastet til ny kommuneplan for Nordre Follo

Gjestebud

Vi oppfordrer også innbyggere til å invitere til såkalte gjestebud for å diskutere kommuneplanen for Nordre Follo. Et gjestebud innebærer at innbyggere selv inviterer gjester hjem til seg, eller møtes et annet sted, for å diskutere ett eller flere tema som kommunen ønsker innspill til. Kommunen lager opplegg for gjestebudene og tar i mot innspill i etterkant.

Er du interessert i å være gjestebudvert i Ski kan du ta kontakt på e-post:
Helen Liebig Andersen.

Er du interessert i å være gjestebudvert i Oppegård kan du ta kontakt på e-post:
Heidi Berentsen.