Informasjon om åpningstider for gjenvinningsstasjonen finner du på nettsidene til FolloRen.