Målgruppe

Målgruppen er enslige eller familier i en spesielt vanskelig sosial eller økonomisk situasjon, personer som står helt uten bolig eller som blir utskrevet fra institusjoner, behandling eller fengsel.

Hvem kan søke?

  • Økonomisk vanskeligstilte
  • De som bor på døgnovernatting
  • De på vei ut fra institusjon/behandling
  • De som har akutt behov for tak over hodet
  • Andre i en sosial eller økonomisk vanskeligstilt situasjon

Boligene

Oppegård kommune eier flere gjennomgangsboliger. Husleien ligger på ordinær markedsleie. Leieperiode for gjennomgangsboliger er inntil tre år.

Saksbehandling

NAV vurderer søknader om å forlenge leiekontrakter fortløpende. De gjør dette etter en behovsvurdering.

Klageadgang

Formannskapet behandler klager som gjelder kommunale utleieboliger.

Aktuell informasjon

Du kan bruke søknadskjema i lenken under. Skjema må skrives ut. Søkere må kontakte sin veileder hos NAV.

Søknadsskjema 

NAV har ansvar for å tildele boligene, jfr. lov om helse- og omsorgstjenester § 3.7. NAV fordeler boliger fortløpende til de som har størst behov.