Modellen fastsetter prinsippene for kostnadsfordeling, finansiering og gjennomføring og omfatter følgende hovedelementer:

  1. Oversikt og beskrivelse av felles offentlig infrastrukturtiltak inkludert i modellen.
  2. Kostnadsberegninger av infrastruktur og kostnadsfordeling mellom utbyggingsfelt.
  3. Beskrivelse og klargjøring av kommunens rolle i modellen.

Her er forslaget til Gjennomføringsmodell 

Har du spørsmål?

Ta gjerne kontakt med Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling.

Har du innspill til gjennomføringsmodellen?

Du kan sende eventuelle innspill til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn, eller via Høringssvar. Merk innspillet med saksnummer 19/1424.

Fristen for å sende inn innspill er 4. mai 2019