Gjenglemt tøy finnes i kasser i trappegangene. FAU pakker gjenglemt tøy i sekker siste torsdag hver måned.

Sekkene med gjenglemt tøy merkes med dato og legges i kottet under kjellertrappa i administrasjonsbygget.  Sekkene blir hentet av korpset etter noen uker og selges på deres loppemarked.

NB! Også merket tøy som ligger i kassene blir pakket vekk!

Savner du noen klær?

Ta en titt i garderobene og i kassene. Husk å gjøre dette før siste torsdag i hver måned. Foreldre som ønsker å lete i posene etter at de er pakket bort og før korpset henter, kan henvende seg til SFO for å låne nøkkel. Vi ber om at alle holder orden i klessekkene når de leter.