Vi sender i disse dager ut avregning for kommunale avgifter. Ved en feil har vi sendt ut kopi av giroer, uten å opplyse om at abonnenten blir trukket på avtalegiro. Betaler du på avtalegiro, kan du se bort i fra kopien du har fått.

Vi beklager bryderiet dette medfører.

Har du spørsmål, kontakt Vann, avløp og renovasjon på tlf. 66 81 51 13 eller 66 81 55 15.