Mengden algegift er 5,4 µg/l microcystin i overflatevann. Grensen for drikkevann er 1 µg/l, så hunder bør ikke bade i vannet. Grensen for badevann er 10 µg/l, men giftmengden kan øke (vi gjør oppmerksom på at det ikke er lagt til rette for bading i Kolbotnvannet).

Kommunen vil følge situasjonen med flere prøver de neste ukene.

Mer informasjon

Kontakt virksomhet UTE på tlf. 66 81 90 90 eller på e-post: UTE