Alle skolene i Oppegård er tidligere invitert til å komme med forslag til navn. Elever fra 5. til og med 10. trinn har gitt sine innspill, som klassene har stemt over. Navneforslagene gikk så  videre til Barn og unges kommunestyre (BUK), som behandlet saken i møte 22. november i fjor. BUK stemte over forslagene og "Fram skole" ble enstemmig valgt som forslag til navn på ny ungdomsskole på Sofiemyr. I tillegg vedtok BUK at de ønsket flere bidrag, spesielt fra lærerne og alle innbyggerne.

Hvor skal skolen ligge?

Området hvor skolen skal bygges ligger i en skrent – fra platået der Sofiemyr og Fløysbonn nå ligger og ned mot idrettsanlegget. Skolen og idrettshallen kommer til å «henge sammen». Hovedinngangen blir fra idrettsparken som ligger ned mot Kongeveien. Skolen ligger på motsatt side, der Holbergs vei går. Det vil være flere innganger, også direkte inn på skolen.
Elever som sogner til Hellerasten og Fløysbonn ungdomsskoler skal gå ved den nye skolen, som er planlagt ferdigstilt siste halvdel av 2021 - med innflytting i 2022.

Frist for innsending15. februar

Forslagene vil bli behandlet i Ungdomsrådet for så å bli behandlet i BUKs møte til våren. Det endelige forslaget vil deretter bli behandlet og vedtatt politisk.
Send inn ditt navneforslag med begrunnelse til e-post postmottak@oppegard.kommune.no

Frist for innsending er 15. februar 2019.

Illustrasjon: Artkitema