I forbindelse med detaljprosjektering av ny spillvannsledning i Veslebukta, ble det bestilt en geoteknisk undersøkelse fra ansvarlig prosjekterende konsulentfirma. For å ha bedre kontroll og forutsigbarhet på løsmasser og dybder, anbefalte kommunens konsulentfirma å gjennomføre undersøkelser med lydbølger uten bruk av sprengstoff (refraksjonsseismikk).

Etter avtale skal det gis tillatelse fra Oppegård kommune før undersøkelser kan utføres. I dette tilfellet skjedde dette dessverre ikke, hverken når det gjaldt tidspunkt for undersøkelsen eller bruk av sprengladninger. Kommunen kunne derfor ikke informere innbyggere på forhånd, og heller ikke forklare fiskedøden umiddelbart etter at vi ble gjort oppmerksom på det. Oppegård kommune vil be om en redegjørelse rundt hendelsen fra sin kontraktspartner.

Sprengladningen er sannsynligvis årsaken til at fisk som var i nærheten da ladningen gikk av, har blitt drept av trykkbølgene. Trykket har kun påvirkning lokalt og vil derfor ikke ha noen konsekvenser for fiskebestanden i Kolbotnvannet.

Les mer om metoden som ble brukt i undersøkelsen.