Hensikten er å endre reguleringsformålet på deler av eiendommene fra «felles avkjørsel» til «frittliggende småhusbebyggelse».

Her er dokumentene

Varslingsbrev 
Vedlegg 1: Forslag til vedtak om mindre endring  
Vedlegg 2: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan og -formål
Vedlegg 3a: Reguleringskart for «gang/sykkelvei Skiveien nord-etappe 6» 
Vedlegg 3b: Reguleringsbestemmelser for «gang/sykkelvei Skiveien nord-etappe 6» 
Vedlegg 4: Reguleringsbestemmelser for «frittliggende småhusbebyggelse» 

Du kan si din mening

Du kan sende innspill via Høringssvar, på e-post til Oppegård kommune, eller per post til Oppegård kommune, Samfunnsutvikling, postboks 510, 1411 Kolbotn.
Merk høringssvaret med saksnummer 18/6750.

Har du spørsmål?

Vil du vite mer om planarbeidet, kan du kontakte Samfunnsutvikling på telefon: 66 81 90 90 eller e-post: Samfunnsutvikling.

Frist for innspill er 29. mai 2019