Det er en natur- og kultursti på Svartskog og det er merkede løyper nær bebyggelsen som du finner i brosjyren "Til fots i Oppegård" (se lenke lenger ned). Brosjyren og oppmerkingen er et samarbeid mellom Oppegård kommune, Akershus fylkeskommune og foreningene i Forum for natur og friluftsliv i Oppegård.

DNT

Den Norske Turistforening (Oppegård Turlag DNT Oslo og Omegn) har laget en turplan kalt "Aktiv i 100". Er du hjemme på dagtid og ønsker å møte andre og få fine turopplevelser sammen, er du hjertelig velkommen til å bli med! Turene arrangeres hver mandag, og alle turene starter kl. 11.00 fra Kolbotn torg (utenfor Kolben). Foreningen har også andre turer du kan være med på (se link lenger ned). 

  • Her kan du se Oppegård Turlags program for Nærtur i Oppegård 
  • Her kan du laste ned brosjyren "Til fots i Oppegård". I brosjyren er det også kart over natur- og kulturturstien på Svartskog.
  • Vil du være med å finne poster i marka rundt Oppegård kan du bli med på Skautraver`n

God tur!