Timene er fordelt på 5., 6. og 7 trinn alle skoleukene. Det har vært mest lagsportaktiviteter med fokus på fair play, og noe friidrett. Vi har også vært så heldige og fått midler til en profesjonell dansepedagog som har instruert i ulike typer dans. Dette benyttet elevene seg av på ballet i januar.