Kommunale fysioterapeuter og fysioterapeuter som har driftsavtale med kommunen samarbeider om å gi nødvendig helsehjelp med vekt på aktive tiltak for å styrke egenmestring hos pasientene. De kommunale fysioterapeutene gir tilbud til institusjonsbeboere og hjemmeboende som ikke kan benytte private institutt. Alle henvendelser prioriteres etter en fastsatt prioriteringsnøkkel. Tiltak gis ut ifra en vurdering av behov og forventet effekt.

Kommunal fysioterapi tilbys ved helsestasjonen, i barnehagene og på skolene av kommunale barnefysioterapeuter i samarbeid med barnefysioterapeuter med driftsavtale.

Trenger ikke henvisning

Fra 1. januar 2018 har du direkte tilgang til fysioterapi. Det vil si at du ikke trenger henvisning fra lege eller manuellterapeut, men selv kan ta kontakt når du har behov for tjenesten. Du betaler en egenandel for behandling både hos kommunal  fysioterapeut og hos privat fysioterapeut som har driftsavtale med kommunen. Egenandelen føres på egenandelskort 2.
Går du til en fysioterapeut uten driftsavtale med kommunen er ventetiden ofte kortere, men du må betale hele beløpet selv, etter den pris fysioterapeuten fastsetter.

Tjenesten omfatter

  • Individuell undersøkelse og vurdering
  • Opptrening/behandling individuelt eller i gruppe
  • Bassengtrening
  • Medisinsk rehabilitering
  • Tverrfaglig samarbeid og bruk av Individuell Plan (IP) der det er aktuelt
  • Hjelpemiddelformidling
  • Forebyggende og helsefremmende
  • Undervisning og veiledning

Kontaktpersoner

Høyås bo- og rehabiliteringssenter

Rehabiliteringsavdelingen – tlf.: 66 81 98 62 eller 934 39 360     
Langtidsplasser – tlf.: 66 81 31 98 eller 464 40 767
Rehabilitering i hjemmet – tlf.: 66 81 98 81 eller 452 08 441

Bjørkås sykehjem og rehabilitering i hjemmet

Tlf.: 66 81 55 42/ 71 eller 414 32 349

Greverud sykehjem

Tlf.: 404 96 468
Rehabilitering i hjemmet – tlf.: 466 32 053

Helsetjenesten

 Tlf.: 66 81 92 78 eller 932 38 453

Toppenhaug legesenter

Tlf.: 66 81 44 10