Barn som trenger behandling henvises til barnefysioterapeuter med driftsavtale:

Ingunn Møller Vestli, tlf. 66 82 04 10
Cecilie Høyeraal Leen, tlf. 926 07 635

Ellers kontaktes barnefysioterapeutene ut i fra tjenesteområde eller fagkoordinator Ine Barlie på tlf. 924 43 356

Kolbotn helsestasjon

Mandag og tirsdag kl. 08.30–14.00, Ine og Heidi tlf. 66 81 92 66

Barnehagebarn i Oppegård kommune
Mandag – fredag kl. 08.30-15.00.
Ine Barlie, e-post: Ine Barlie eller tlf. 924 43 356

Fysioterapi på skolene

Se under den enkelte skole