I mars 2018 la ordfører Thomas Sjøvold ned grunnstein for omsorgsbygget i Edvard Griegs vei – og gjennom våren og sommeren har bygget reist seg for alvor. I mai kom de første massivtre-materialene og i dag er råbygget i nordre del ferdig og man er godt i gang med den sørlige delen av bygget. 

Et flott miljøbygg

- Dette blir et flott bygg med fokus på brukervennlighet og med høye ambisjoner for miljø. Det er lagt vekt på at bygget skal ha et lavt miljømessig avtrykk i et livsløpsperspektiv, fra planlegging og bygging – til drift, forteller prosjektsjef Alan Raouf. 
Noen eksempler er at bygget får passivhus-standard, som gjør at det vil bruke mindre energi – og at byggeplassen er fossil-fri.  Omsorgsbygget er også et av de første omsorgsbyggene i Norge som bygges i massivtre.

Massivtre EGO

God fremdrift

- Det et veldig fint å se at det er full aktivitet her og at bygget har kommet så langt, sier Raouf.
Nylig fikk han en gjennomgang på byggeplassen av Thomas Haga Hammarsland fra prosjektledelsen i AF, som er entreprenør for bygget. Han kunne fortelle at i den fasen prosjektet er nå, jobber det til sammen rundt 50 fagfolk på byggeplassen daglig.
Etter å ha vært gjennom alle de fire etasjene, var prosjektsjefen fornøyd med det han fikk se.
- Det ser veldig fint ut her. Det er en ryddig og fin byggeplass og det ser ut til at sikkerheten er godt ivaretatt, sa Raouf.

Forsinket start

I oktober 2017 startet arbeidet på tomta. Prosjektet ble da igangsatt noe senere enn planen.
- På grunn av klager fikk prosjektet tillatelse til å starte arbeid på tomta senere enn planlagt, forteller Raouf.  - Når den var på plass og arbeidene startet, møtte prosjektet også på noen utfordringer i grunnen som hadde betydning for adkomst til byggeplassen. Det var både mer fjell enn antatt og i tillegg var det mer porøst enn man trodde, noe som igjen førte til at fundamenteringen tok lenger tid enn antatt, forteller Raouf.
Han understreker at det er helt vanlig at det skjer uforutsette ting underveis i et stort byggeprosjekt. -  Det må man alltid ta høyde for, sier Raouf.

Toalett EGO

Skal stå ferdig våren 2019

Omsorgsbygget vil i tillegg til 72 omsorgsboliger bestå av en demensavdeling, kafe, dagsenter- og base for hjemmetjenesten. Det blir etablert fine grøntområder rundt bygget og elever ved Ingieråsen skole skal kunne bruke passasjen mellom den nordlige og den sørlige delen av bygget som skolevei.
- Det legges opp til at det skal være liv rundt bygget. Det satses også på kunst både innvendig og utvendig. Det skal blant annet lages en mini-skulpturpark ved inngangen til bygget – til glede for både forbipasserende og brukere av bygget, forteller Raouf.

Før vinteren kommer, skal taket tettes og det er klart for kranselag. Så skal det jobbes videre med fasade og innredning. Omsorgsboligene er planlagt ferdigstilt i mai 2019.