Foreldreutvalg for grunnskolen (FUG) sine virkeområder:  

  • Gir råd til foreldre med barn i skolen
  • Gir veiledning til klassekontakter og FAUer
  • Lager materiell for foreldre og lærere
  • Er foreldrestemmen overfor myndighetene

Les mer om FUG.