I dag er det 40 år siden de første fredsbevarende styrker tjenestegjorde i Libanon og jubileumsåret 2018 vil Forsvaret hedre og anerkjenne Libanon-veteranenes innsats.

Oppegård kommune har også laget en veteranplan, som våre veteraner har gitt gode innspill på.

Knekkebrød og kaviar

Tre nyrenoverte veterankjøretøyer kom til rådhuset i dag tidlig med veteraner fra Follo for å spiste frokost med ordfører og representanter fra kommenen.

2 UNIFIL 40 år Frokost ved rådhuset 200418.jpg

UNIFIL-veteranen stilte opp med frokost og serveringen var på lasteplanet til en M6 21. Serveringen var ikke tilfeldig - knekkebrød med kaviar. Forklaringen var at dette fikk de å spise til frokost de første ukene de tjenestegjorde i Libanon.

1 UNIFIL 40 år Frokost ved rådhuset 200418.jpg

Veteranplan

Den halvtimen frokosten varte fortalte ordføreren kort om kommunens veteranplan, som skal vedtas i kommunestyret 2. mai, og takket samtidig innspillene veteranene hadde kommet med. Veteranplanens målsetningen er blant annet å anerkjenne deres innsats og kompetanse, og bidra til at kommunens veteraner og veteraners familie om nødvendig får rett hjelp til rett tid. Planen inneholder en beskrivelse av arrangementer i kommunal regi, og arrangementer i vårt nærområde for veteraner og deres familie.

Markering på Akershus festning i dag

Her skulle de bli med på en markering med felles oppstilling, bekransning av minnesmerke, parademarsj gjennom Oslo, servering, underholdning og aktiviteter.
Over 3000 UNIFIL-veteraner er ventet til arrangementet.