Frivillighetsprisen skal være en påskjønnelse for frivillig innsats. Arbeidet må ha betydning for lokalsamfunn eller innbyggere i Oppegård. Prisen kan gå til:

 • En person/personer, institusjon eller organisasjon som utfører uegennyttig innsats til beste for innbyggerne
 • En person, forening eller gruppe som har bedret trivsel og livskvalitet for andre
 • Prisen skal honorere frivillig arbeid som er lagt ned over et lengre tidsrom, eller er av betydelig omfang
 • Det frivillige arbeidet kan være utført innenfor alle deler av samfunnslivet

Forslaget skal innholde:

 • Kandidatens navn, adresse, alder og eventuelle andre aktuelle opplysninger
 • Begrunnelse for utmerkelsen
 • Hvem forslaget til nominasjon kommer fra - kontaktperson for juryen

Forslag sendes til Oppegård kommune, Pb. 510, 1411 Kolbotn eller på e-post til formannskapskontoret.

NB! Frist for innsending av forslag til frivillighetsprisen for 2019 er 1. november 2019 (det går fint å levere mandag 4. november). Prisen deles ut 5. desember 2019.

Juryen
Juryen vil nominere tre kandidater, som blir invitert til overrekkelsen. Prisen deles ut i år - 5. desember, under arrangementet for hedring av mestere innen kultur og idrett i Kolben.

Juryen består av:

 • Ordfører
 • Gruppeleder i det største opposisjonspartiet
 • Leder for Levekårsutvalget
 • Oppegård Avis
 • Østlandets Blad
 • En person fra Kommunikasjon og service 

Tidligere vinnere

2010
Jon Ulleberg fikk prisen for lang og tro innsats som frivillig. Han har gjort en stor innsats for en rekke organisasjoner, spesielt Røde Kors. Han var også med å stifte LHL Oppegård i 2004.

2011
Harald Lundstedt fikk prisen takket være årevis innsats for å bygge opp oppgangssaga ved Gjersjøen, gjøre elva til en fiskeelv og arbeidet med Langbygningen som museum. Han har også i årevis stilt opp som frivillig på mange arenaer innen natur og friluftsliv.

2012
Harald Wisløff fikk prisen for sitt arbeid for et trygt og godt oppvekstmiljø for ungdom i Oppegård. Han har spesielt vært engasjert i kirkens ungdomskor OPUS og ungdomskafeen ”Du & jeg” på Kolbotn. Han har også vært en aktiv støttespiller for fritidsklubbene i Oppegård og spesielt arrangementet ”Seek and find”.

2013
Frank Westgaard, mangeårig leder av Svartskog IF, har i mange år stilt opp med egen arbeidskraft, maskiner, masse arbeidstimer for å skape det unike miljøet i Svartskog IF. Han har stått i spissen for mange arrangementer på Vestenga, i barnehagen eller andre steder og sørger for at skiløypene er åpne hele vinteren.

2014
Egil Wenger fikk prisen for en betydelig innsats for kultur- og historieformidling. Han har bidratt gjennom mange år for Oppegård historielag og det frivillige arbeidet har vært en berikelse for Oppegård.

2015
Stig Vangsnes fikk prisen for å ha ledet friidrettsgruppa i Oppegård Idrettslag i mange år. Han har vært trener i fotball for mange grupper både i Kolbotn IL og i Oppegård idrettslag. Han stiller opp som frivillig på arrangementer og idrettsskole.

2016
Helle Gravli fikk frivillighetsprisen for å ha satt i gang språkkafé og turgruppe der flyktninger kan møte nordmenn og få språktrening. Hun gjør en viktig frivillig innsats for å hjelpe flyktninger til å bli integrert i lokalmiljøet.

2017
Stopp Støyen kom på banen under etableringen av beredskapssenteret på Taraldrud og har jobbet på mange felt for å hindre negative effekter av beredskapssenteret med særlig vekt på støy og barn og unges oppvekstvilkår og læringsmiljø.

2018
Steinar Karlsrud fikk prisen for mangeårig innsats blant annet som aktiv deltaker i speiderbevegelsen i mange år med mye dugnad for speiderhuset. Aktiv over en lengre periode i Oppegård historielag, styremedlem, leder fra 2016. Han har Også frivillig i Oppegård skolemusikkorps og KIL og holder jevnlig foredrag med lysbilder på demensavdelingene på kommunens sykehjem.