Viktige mål for kommunen er å fremme kreativitet, utløse frivillighet og bidra til mangfold og lokal identitet. Kommunen legger til rette ved å yte økonomiske tilskudd til frivillige organisasjoner og ved å bidra i fellesprosjekter og arrangementer.

For å sikre ryddige rammer rundt samarbeide med frivillige, vil kommunen sørge for gode maler/ rutiner for blant annet samarbeidsavtaler, taushetserklæringer og innhenting av politiattest. Dette ble innført i 2015.

Frivilligbørs 2019

Vi arrangerete Frivilligbørs for første gange i 2018. Neste Frivilligbørs er 12. februar 2019. På en Frivilligbørs møter lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid på tvers. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.

En mulighetsarena for næringslivet, frivilligheten og kommunen.

Les mer om Frivilligbørs.

Kommunens frivillighetspolitikk finner du i:

Kommuneplanen (Kap. 4.3)   
Temaplan for frivillighet i Oppegård  

Nettsider om frivillighet

Regjeringen  
Akershus fylkeskommune  
Frivillighet Norge  
 

Lag og foreninger i Oppegård

I Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene er det en oversikt over lag og foreninger som er registrert i Oppegård. Alle foreninger, stiftelser og lokale lag som driver frivillig virksomhet kan registreres i Frivillighetsregisteret, og vi anbefaler at du gjør det, du også.

Gjennom å registrere organisasjonen i Frivillighetsregisteret får dere organisasjonsnummer. Det er blant annet påkrevd å ha et organisasjonsnummer når organisasjonen skal opprette en bankkonto. Frivillighetsregisteret skal gjøre det enklere for frivillige organisasjoner å gi og å oppdatere opplysninger om organisasjonen.

Fordeler:

  • delta i Grasrotandelen
  • søke om momskompensjon
  • rekruttere frivillige gratis på frivillig.no
  • søke tilskudd

Ikke registrert i Frivillighetsregisteret