Påmelding Frivilligbørs

Frivilligbørs arrangeres i Kolben, tirsdag 13. februar 2018 fra kl. 16.30 til ca. kl. 19.00.

Tilbud og ønsker blir synlig for alle på frivilligbørsen og gjør det enklere å finne potensielle samarbeidspartnere. Det som legges inn i påmeldingen, er ikke forpliktende; bare til hjelp.
Det er viktig at den eller de som deltar på frivilligbørsen, kan inngå samarbeidsavtaler på vegne av sin organisasjon.

Påmeldingsfristen er 1. februar 2018.