Frivilligheten i Oppegård

Frivillighet i Oppegård

Oppegård kommune legger til rette for frivillig arbeid ved blant annet å sørge for lokaler til trening, øvelser og kulturformidling. På denne siden kan du lese mer om frivillighet i Oppegård.

Viktige mål for kommunen er å fremme kreativitet, utløse frivillighet og bidra til mangfold og lokal identitet. Kommunen legger til rette ved å yte økonomiske tilskudd til frivillige organisasjoner og ved å bidra i fellesprosjekter og arrangementer.

Hva skjer i Oppegård?

På nettsidene til Oppegård Avis og Kolben.no finner du en meny som heter "Guide/Hva skjer i Oppegård?". Her kan alle synliggjøre sine arrangementer, men da må du først sende inn tekst og foto til Oppegård Avis.

Kommunens frivillighetspolitikk finner du i:

Kommuneplanen (Kap. 4.3)   
Temaplan for frivillighet i Oppegård  

Nettsider om frivillighet

Regjeringen  
Akershus fylkeskommune  
Frivillighet Norge  

Lag og forening i Oppegård

I Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene er det en oversikt over lag og foreninger som er registrert i Oppegård. Alle foreninger, stiftelser og lokale lag som driver frivillig virksomhet kan registreres i Frivillighetsregisteret, og vi anbefaler at du gjør det, du også.

Gjennom å registrere organisasjonen i Frivillighetsregisteret får dere organisasjonsnummer. Det er blant annet påkrevd å ha et organisasjonsnummer når organisasjonen skal opprette en bankkonto. Frivillighetsregisteret skal gjøre det enklere for frivillige organisasjoner å gi og å oppdatere opplysninger om organisasjonen.

Fordeler:

  • delta i Grasrotandelen
  • søke om momskompensjon
  • rekruttere frivillige gratis på frivillig.no
  • søke tilskudd

Ikke registrert i Frivillighetsregisteret

Kontaktperson frivillighet
Heidi Berentsen
Tlf. 66 81 93 82
E-post: Heidi Berentsen

Bli frivillig!

Gjør en viktig innsats ved å engasjere deg som frivillig.

Gå inn på nettsiden frivillig.no Her finner du aktiviteter i Oppegård. 

Frivillighetssentralen
Ida Madeleen Moe
Tlf. 66 81 50 90
E-post:
Nettsider

Kommunale tilskuddsordninger

Tilskudd til kultur- idretts- og nærmiljøarbeid

Søknadsfrist: 1. februar, 15. mars og 1. september 2017