- Planen er et veldig godt utgangspunkt for samarbeid mellom frivilligheten og kommunale virksomheter, sier Heidi Berentsen, som er kommunens folkehelserådgiver/ frivillighetskoordinator.

Berentsen forteller videre at Verdighetsenteret underviste på vår fagsamling for ansatte og frivillige og dermed bidrar de til en felles faglig plattform.

Noen spørsmål som ble drøftet:

  • Hvilke aktiviteter kan vi samarbeide om?
  • Hva er viktig for deg som frivillig for at du skal oppleve innsatsen som meningsfylt?

Det ble en god dialog om disse spørsmålene og forslagene var mange:

  • En oversikt over hva kommunen har behov for hjelp til
  • Transport, det kan ofte være vanskelig å komme seg til aktivitetene særlig for dem som har med hjelpemidler som rullator.
  • Det å bli inkludert i et fellesskap, og å ha klare rammer for samarbeidet

Berentsen forteller at fagsamlinger med frivillighetskontakter og ansatte ga oss en positiv erfaring, slik at vi vil gjenta dette i 2019.

Les mer om fagsamlingen på nettsiden til Verdighetsenteret.