På en Frivilligbørs møter lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid på tvers. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.

Hva skjer på en Frivilligbørs?

 • Vi møtes til mingling og lett servering
 • Alle deltagere har forberedt hva de har å tilby eller hva de ønsker seg
 • Plakatverksted for deltakere som ønsker det                 
 • Selve børsen varer 1-1/2 time

Her finner du mer om Frivilligbørs

Bruk nettsiden frivilligbors.no

Det er viktig at den eller de som deltar på frivilligbørsen, kan inngå samarbeidsavtaler på vegne av sin organisasjon.

Hva kan vi dele?

 • Kloke hoder
  Kompetanse, kurs eller rådgiving
 • Gode forbindelser
  Hospitering, mentor eller nettverk
 • Nyttige never
  Dugnadshjelp eller arrangementsstøtte
 • Festligheter
  Underholdning eller opplevelser
 • Husrom
  Låne lokaler
 • Varme hjerter
  Tid for andre, være et medmenneske
 • Ting & Tang
  Låne eller arve utstyr eller materialer

Eksempler på avtaler

Her er eksempler på avtaler som er inngått på Frivilligbørs:

Navn

Navn

    

Avtalens innhold

 Næringsliv   

Kommune 

 

En butikk stiller med sminke og hjelp til 50-tallsfest på institusjon

 Kommune

 Frivillig

 

Barnehagen og idrettslaget samarbeider om sommerfest for nabolaget

 Frivillig

 Frivillig

 

En internasjonal forening får skidag sammen med et idrettslag i bytte mot en cricket-dag til sommeren

 Frivillig

 Kommune

 

Musikkfestivalen samarbeider med flyktningetjenesten om å rekruttere frivillige til innsats før og under arrangementet

 Næringsliv

 Frivillig

 

Kommunikasjonsbyrået hjelper en teatergruppe med markedsføringsråd og får underholdning til julebordet tilbake

 Næringsliv

 Frivillig

 

Østfoldbadet tilbyr opplegg med orientering/foredrag om badet + bading etterpå til pensjonistforeningen. Pensjonistforeningen tilbyr utkjøring av brosjyrer og plakater.

 Frivillig

 Kommune

 

Norsk folkehjelp tilbyr førstehjelpskurs for skolebarn. Skolen tilbyr utlån av lokaler.

 Frivillig

 Frivillig

 

Norsk folkehjelp tilbyr førstehjelpskurs på medlemsmøte til Norges handikapforbund, mot at de tilbyr foredrag om det å ha en funksjonshemming og hvordan vi møter hverandre.

Spilleregler

 • Samarbeidsavtaler på en frivilligbørs handler om å dele ressurser, og skal ikke omfatte penger
 • Det kan avtales at begge parter gir og får av hverandre, eller at kun den ene parten gir til den andre
 • Frivilligbørs Oppegård er en møteplass, og er ikke part i avtaler som inngås. Deltagerne har selv ansvar for avtalene de gjør på frivilligbørsen
 • På grunn av skatteregler, legges det ikke til rette for at bedrifter kan inngå samarbeidsavtaler med hverandre på frivilligbørsen