Frivilligbørs

En mulighetsarena for næringslivet, frivilligheten og kommunen. Vi arrangerer Frivilligbørs 13. februar 2018 i Kolben.

På en Frivilligbørs møter lokale bedrifter, frivillige organisasjoner og offentlige virksomheter ansikt til ansikt og utveksler ønsker og ideer til samarbeid på tvers. I løpet av et par timer skapes nye muligheter, lokale nettverk og konkrete samarbeidsavtaler.

Frivilligbørs, 13. februar 2018

 • Vi møtes til mingling og lett servering i Kolben
 • Alle deltagere har forberedt hva de har å tilby eller hva de ønsker seg
 • Plakatverksted kl. 16.30 for deltakere som ønsker det                 
 • Selve børsen varer 1-1/2 time

Meld deg på Frivilligbørs

Her kan du melde deg på.

Tilbud og ønsker blir synlig for alle på frivilligbørsen og gjør det enklere å finne potensielle samarbeidspartnere. Det som legges inn i påmeldingen, er ikke forpliktende; bare til hjelp.
Det er viktig at den eller de som deltar på frivilligbørsen, kan inngå samarbeidsavtaler på vegne av sin organisasjon.

Påmeldingsfristen er 1. februar 2018.

Hva kan vi dele?

 • Kloke hoder
  Kompetanse, kurs eller rådgiving
 • Gode forbindelser
  Hospitering, mentor eller nettverk
 • Nyttige never
  Dugnadshjelp eller arrangementsstøtte
 • Festligheter
  Underholdning eller opplevelser
 • Husrom
  Låne lokaler
 • Varme hjerter
  Tid for andre, være et medmenneske
 • Ting & Tang
  Låne eller arve utstyr eller materialer

Eksempler på avtaler

Her er eksempler på avtaler som er inngått på Frivilligbørs:

Navn

Navn

    

Avtalens innhold

 Næringsliv   

Kommune 

 

 En butikk stiller med sminke og hjelp til 50-tallsfest på institusjon

 Kommune

 Frivillig

 

 Barnehagen og idrettslaget samarbeider om sommerfest for nabolaget

 Frivillig

 Frivillig

 

 En internasjonal forening får skidag sammen med et idrettslag i bytte mot en
 cricket-dag til sommeren

 Frivillig

 Kommune

 

 Musikkfestivalen samarbeider med flyktningetjenesten om å rekruttere frivillige til
 innsats før og under arrangementet

 Næringsliv

 Frivillig

 

 Kommunikasjonsbyrået hjelper en teatergruppe med markedsføringsråd og får underholdning til julebordet tilbake

 Næringsliv

 Frivillig

 

 Østfoldbadet tilbyr opplegg med orientering/foredrag om badet + bading etterpå til
 pensjonistforeningen. Pensjonistforeningen tilbyr utkjøring av brosjyrer og plakater.

 Frivillig

 Kommune

 

 Norsk folkehjelp tilbyr førstehjelpskurs for skolebarn. Skolen tilbyr utlån av lokaler.

 Frivillig

 Frivillig

 

 Norsk folkehjelp tilbyr førstehjelpskurs på medlemsmøte til Norges
 handikapforbund, mot at de tilbyr foredrag om det å ha en funksjonshemming og
 hvordan vi møter hverandre.

Spilleregler

 • Samarbeidsavtaler på en frivilligbørs handler om å dele ressurser, og skal ikke omfatte penger
 • Det kan avtales at begge parter gir og får av hverandre, eller at kun den ene parten gir til den andre
 • Frivilligbørs Oppegård er en møteplass, og er ikke part i avtaler som inngås. Deltagerne har selv ansvar for avtalene de gjør på frivilligbørsen
 • På grunn av skatteregler, legges det ikke til rette for at bedrifter kan inngå samarbeidsavtaler med hverandre på frivilligbørsen

Filmsnutter om Frivilligbørs

Kontakt oss

Næringsliv: Liv Marit Strøm Pedersen

Frivillige organisasjoner: Ida Madeleen Moe

Offentlige virksomheter: Heidi Berentsen