Det er mange som tar initiativ i og utenfor etablerte organisasjoner og som er engasjert i hvordan vi kan hjelpe flyktningene i de ulike fasene. Er du interessert i å bidra, kontakt en frivillig organisasjon.

Du kan også kontakte flyktningrådgiver Kjersti Hoff, tlf. 984 00 984 eller e-post til Kjersti Emilie Hoff hvis du har spørsmål om frivillig arbeid.

Her er noe av det som skjer i Oppegård:

Flyktningguide

Gode naboer kan bety mye for flyktningene i etableringsfasen. Oppegård Røde Kors har en ordning med flyktningguider, hvor enkeltpersoner eller familier kan ha kontakt med flyktninger over tid. Kontaktpersoner for dette ligger på nettsidene til Oppegård Røde Kors.

Oppegård Røde Kors 

BUA Oppegård

Framtiden i våre hender Oppegård samarbeider med Oppegård bibliotek og tilbyr et stort utvalg av fritidsutstyr til gratis utlån. Passer både for flyktninger og andre som trenger å låne utstyr.

BUA Oppegård

DELTA-treff

Flerkulturelt treff på biblioteket i Kolben. DELTA er et samarbeid mellom Oppegård bibliotek, Frivillighetssentralen, Oppegård Røde Kors, Refugees Welcome to Follo, Oppegård kvalifiseringssenter, Framtiden i våre hender Oppegård og Rotaryklubbene i Oppegård. Les mer på bibliotekets nettsider.

Språkkafe

Frivillige som driver språkkafe. Informasjon på Facebook: Språkkafeen på Kolbotn 

Turgruppe

Frivillige som arrangerer turer. Informasjon på Facebook: Turgruppa på Kolbotn