Våre fritidstilbud skal være

 • tilgjengelig for all ungdom
 • åpent på tider barn og ungdom ønsker å bruke dem
 • så spennende at unge ønsker å bruke dem, og så trygge at foreldrene gir dem lov
 • tilgjengelig uavhengig av økonomi og bakgrunn

Tilrettelagte aktiviteter

Mandagsklubben på Vassbonn fritidssenter

Er et tilbud til deg som har lyst til å delta på et åpent fritidstilbud. Vi vil tilby ulike aktiviteter og du som bruker kan selv velge hva du vil gjøre fra gang til gang. Du kan også delta på en gruppe som har en aktivitet eller et prosjekt over tid. For oss er det viktig at du som bruker tilbudet medvirker til det som skal skje og at vi tilpasser aktiviteten deretter.

Les mer om tilbudet Tilrettelagte aktiviteter

Tre fritidssentre

Om sentrene

 • Vi er et alternativ og supplement til frivillig foreningsliv og kommersielle aktører.
 • Fritidssentrene velger klubbstyrer og arrangementsgrupper hvert år. Disse bidrar i drift og utvikling av sentrene.
 • Fritidssentrene samarbeider om arrangementer som Sump Rock, Olabilløp, Adventsrock, UKM, Seek'n'find, LAN, KAOS o.l.
 • Sentrene arrangerer jevnlig egne konserter, arrangementer og turer, f.eks. Boda Borg-tur, Tårnåsenfestivalen og Up-yard Lan.
 • I vinterferien arrangeres aktivitetsuken KAOS i Kolben. Første og siste del av sommerferien er det turer og aktiviteter. 
 • I skolens høstferie, juleferie, påskeferie og sommerferie er fritidssentrene stengt.
 • Fritidssentrene er tilrettelagt for barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne.
 • Fritidssentrene tar imot sosialfagstudenter og lærlinger som tar fagbrev i ungdomsarbeid.

Aktuell informasjon

 • Priser  
 • Manifest med mål og visjoner