Når du har fått resept, tar du kontakt med Friskliv Oppegård og avtaler tid for en helsesamtale. En frisklivskontakt veileder deg til å sette mål, finne aktuelle tiltak og lage en plan for aktiviteter og kurs. Du får tilbud om jevnlige samtaler hvor temaene er kosthold, fysisk aktivitet eller snus/ røyk.

Frisklivsresepten gjelder for tre måneder, med mulighet til å forlenge i inntil seks måneder.

Hvordan får jeg Frisklivsresept?

Ta kontakt med fastlege og be om å få Frisklivsresept. NAV, fysioterapeuter og annet helsepersonell kan også skrive ut resepten. Eller du kan ta kontakt med oss direkte.

Tilbudet er for alle som bor i Oppegård, eller de som har Oppegård kommune som arbeidsgiver, og du må kunne gå sammenhengende i minst 20 minutter uten hjelpemidler.

Frisklivsresept for barn og unge

Frisklivsresept for barn og unge er et tilbud til overvektige under 18 år. Friskliv Oppegård gir veiledning i kosthold og aktivitet og hjelper til med å finne lokale aktivitetstilbud. Tilbudet retter seg mot hele familien og oppfølgingen varer i minst ett år.

Både fastlege og helsesøster kan skrive ut resepten, men foresatte kan også kontakte Friskliv Oppegård direkte. Vi samarbeider tett med helsesøster og fastlege, og ved behov også psykolog.

Her finner du Frisklivsresepten