Friskliv Oppegård holder til på Tårnåsen aktivitetssenter og følger opp deltagere med Frisklivsresept, holder kurs og arrangerer temastunder. Vi bidrar også til lavterskeltilbudet Aktiv på dagtid. Tilbudet foregår hovedsakelig på dagtid.

Kurs høsten 2019

Mer informasjon om de ulike kursene kommer senere. Inntil videre kan du melde din interesse ved å send e-post til Friskliv Oppegård.

Frisklivsresept

Frisklivsresepten er et tilbud til personer som står i fare for, eller har begynt å utvikle livsstilssykdommer. For eksempel overvekt, diabetes og høyt blodtrykk. Og som vil ha nytte av å forandre livsstil. Barn og ungdom kan også benytte Frisklivsresept. Les mer om resepten under link til venstre.

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er for deg mellom 18 og 67 år, som helt eller delvis er sykemeldt eller ufør, mottar arbeidsavklaringspenger, dagpenger eller annen sosial stønad fra NAV.
Pris for semesteret er 250 kroner. Innmelding skjer ved betaling med bankkort eller VIPPS på Tårnåsen aktivitetssenter.

Egentrening

Treningsrommet i underetasjen på Tårnåsen aktivitetssenter kan brukes til egentrening innenfor senterets åpningstider. Her er det tredemølle, ergometersykler, romaskin og småutstyr til styrke- og balansetrening. Treningen foregår på eget ansvar og etter senterets trivselsregler. 

Kurs

FrisklivOppegård samarbeider med andre Follokommuner om kurs.