Friskliv Oppegård holder til på Tårnåsen aktivitetssenter og følger opp deltagere med Frisklivsresept, holder kurs og arrangerer temastunder. Vi bidrar også til lavterskeltilbudet Aktiv på dagtid. Tilbudet foregår hovedsakelig på dagtid.

Kurs våren 2019

Kurs i mestring av belastning (KIB) – oppstart februar 2019

Kurs for voksne som ønsker å bedre sin evne til å mestre belastninger knyttet til arbeidsliv og privatliv.

Kostholdskurs Bra mat – oppstart mars 2019

Kurset tar for seg ulike grep for et sunnere kosthold, livsvarig livsstilsendring og bedre helse.

Stå opp! Søvnbehandling i gruppe – oppstart mars 2019

Søvnbehandlingsgruppe for personer med kroniske søvnvansker eller med langvarig opplevelse av å ikke sove lenge nok, eller godt nok.

Hverdagsglede – oppstart april 2019

Kurset handler om hva som skaper gode hverdagsopplevelser, og hvordan det bidrar til en god psykisk helse.

Tobakksluttkurs – oppstart april 2019

Kurs for deg som ønsker å slutte med snus eller røyk. Kurset består av teori, erfaringsutveksling og motivasjonsbygging.

Frisklivsresept

Frisklivsresepten er et tilbud til personer som står i fare for, eller har begynt å utvikle livsstilssykdommer. For eksempel overvekt, diabetes og høyt blodtrykk. Og som vil ha nytte av å forandre livsstil. Barn og ungdom kan også benytte Frisklivsresept. Les mer om resepten under link til venstre.

Aktiv på dagtid

Aktiv på dagtid er for deg mellom 18 og 67 år, som helt eller delvis er sykemeldt eller ufør, mottar arbeidsavklaringspenger, dagpenger eller annen sosial stønad fra NAV.
Pris for semesteret er 250 kroner. Innmelding skjer ved betaling med bankkort eller VIPPS på Tårnåsen aktivitetssenter.

Egentrening

Treningsrommet i underetasjen på Tårnåsen aktivitetssenter kan brukes til egentrening innenfor senterets åpningstider. Her er det tredemølle, ergometersykler, romaskin og småutstyr til styrke- og balansetrening. Treningen foregår på eget ansvar og etter senterets trivselsregler. 

Kurs

FrisklivOppegård samarbeider med andre Follokommuner om kurs.