Felles markering av veterandagen på Oscarsborg festning

Den offisielle Veterandagen 8. mai markeres over hele landet. Kommunene i Follo, i samarbeid med Hurum kommune, ønsker å markere dagen med et felles arrangement på Oscarsborg festning. Hensikten med dagen er å hedre norske kvinner og menn som har tjenestegjort i militære og sivile internasjonale operasjoner. Veteraner inviteres med følge. Arrangementet er gratis.

Påmelding til veterankontakten

Send e-post  til Marianne Kjær.
I eposten oppgis navn på veteran og eventuelt følge, samt telefon. Det er begrenset antall plasser, så påmelding pågår til det er fulltegnet.
Siste frist for påmelding er mandag 29. april.
Antrekk: uniform eller pent sivilt antrekk (klær for vandring på festningen).

Program for dagen

Kl. 09.00 Markering ved Oppegård rådhus
Kl. 16.15 Oppmøte Veteranhuset Camp Oscarsborg, Husvikveien 44, Drøbak
Kl. 16.50 Fergetransport til Oscarsborg fra Sundbrygga
Kl. 17.20 Feltgudstjeneste i Kongelunden
Kl. 18.15 Foredrag av en veteran
Kl. 19.15 Medaljeseremoni
Kl. 20.00 Festmiddag i Forpleiningen
Kl. 22.00 Ferge tilbake til Sundbrygga i Drøbak