Kommunen vil forsøke å gjennomføre brøyting og fresing av snø på en slik måte at det ikke fører til urimelige konsekvenser for grunneiere.

Trafikksikkerhet og framkommelighet på veiene må prioriteres høyt. Redusert framkommelighet og færre parkeringsmuligheter er ikke gunstig for noen, heller ikke for grunneierne langs veien. Det er derfor aktuelt å frese snøen ut til siden og inn på privat grunn for å unngå stadig trangere kjørebaner.

Det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting og fresing av offentlig vei er innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøytingen foregår på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte.

Parkering

For at dette skal kunne gjennomføres på best mulig måte oppfordrer kommunen alle til å parkere på egen eiendom. Parkering langs vei bør skje på en ryddig måte, helst bare på en side av veien.

I første omgang er det ikke aktuelt å sette opp skilt med parkering forbudt for å gjennomføre snøfresingen, men dette kan bli aktuelt på et senere tidspunkt.

Eventuelle klager i forbindelse med skader som måtte oppstå kan sendes til Oppegård kommune merket «Snørydding langs vei».