Melding om sykdom

Hvis eleven er syk skal foresatte sende melding/SMS innen kl. 8.30 til

  • mobilnr. 932 96 978    

Melding skal være kort og inneholde navn på elev, klasse og forventet lengde på fravær.

Hvis det ikke er mulig å sende sms, kan foresatte ringe kontoret på 66 81 42 00.

For elever på avdeling Sofiemyråsen, ring tlf. 66 81 41 80/81 innen kl 08.30 hvis eleven er syk.

Dette er i følge skolens rutiner og retningslinjer ved fravær.
 

Søknad om fri/permisjon

Du som foreldrene plikter å melde fra til skolen hvis barnet ditt er sykt og ikke kan komme på skolen. Du må også søke om permisjon hvis du ønsker å ta barnet ut av skolen i en kortere periode. Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte eleven permisjon inntil to uker.

Du finner mer informasjon om permisjon og fravær på kommunens skolesider.