Videre framdriftsplan ser nå slik ut:

Oktober - desember 2016

  • Møte i Sentrumsutvalget 24. oktober - sakspapirer blir lagt ut 20. oktober
  • Eldrerådet, Ungdomsrådet og Kommunalt råd for funksjonshemmede behandler saken 14. november. Sakspapirer blir lagt ut 4. november
  • Utvalg for miljø og plan behandler saken 15. november. Sakspapirer blir lagt ut 4. november
  • Formannskapet behandler saken 16. november. Sakspapirer blir lagt ut 4. november
  • Høringsperioden starter 24. november
  • Åpent møte i Kolben 5. desember kl. 18.00

Januar - februar 2017

  • Høringsfrist 5. januar
  • Utvalg for miljø og plan behandler saken 7. februar. Sakspapirer blir lagt ut 27. januar
  • Formannskapet behandler saken 8. februar. Sakspapirer blir lagt ut 27. januar
  • Kommunestyret behandler saken 13. februar. Sakspapirer blir lagt ut 9. februar

Vi tar forbehold om endringer underveis som følge av vedtak i politiske utvalg. Følg med på sidene om framdrift for sentrumsplanen og møter i sentrumsutvalget