Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har informert kommunene om at det er større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Sør-Norge.

Forbereder oss på mye vann

I Oppegård har vi jobbet med vann og flomveier den siste tiden. Det innebærer at vi har åpnet sluk der hvor vi erfaringsmessig vet det blir mye vann. Vi har også brukt gravemaskin for å åpne opp så eventuelt flomvann kan renne ut i terrenget.

Vi fortsetter med dette arbeidet i tiden framover. I tillegg kjører vi veihøvel og skraper kanter langs fortau og veier for å finne frem til slukene. Vi har vakt gjennom hele påsken, så det er mulig å melde fra dersom det oppstår krise på veiene som følge av smeltingen.  

Grøfter

Med fortetting og bygging av stadig flere boliger og veier, bygger vi også flere tette overflater som gjør at vannet ikke renner like lett vekk. Da er det er viktig å huske på at grøften er en viktig del av veien, og skal fungere som flomvei ved nedbør og snøsmelting.

Det er derfor viktig at grøftene ikke fylles og gjøres om til brede innkjørsler, parkeringsplasser og blomsterbed. Da vil vannet finne andre veier enn det som er planlagt, eksempelvis til hager og kjellere.

Glatte veier

Når det gjelder is på veier og fortau så er vi nå inne i en periode hvor isen smelter i sola på dagtid og fryser til igjen om natten. Dette gjør at grus og sand synker ned i smeltevannet og ikke har noen effekt når kuldegradene kommer. Si likevel fra dersom det er spesielle problemer som det kan gjøres noe med.

Se Norges vassdrags- og energidirektorats nettsider om vårflommen.

Kontaktinformasjon

Har du innspill, send en e-post til virksomhet UTE eller ta kontakt på tlf. 66 81 90 90 (på dagtid frem til kl. 12.00 på onsdag). I påsken kan du ringe vårt vaktnummer, tlf. 908 27 320.